dotacje

IMPLEMENTATIE VAN INNOVATIEVE
DRUKPRODUCTEN

EU-projecten: Projectnummer POIR.03.02.01-24-0013/18-00

KOLUMB Krzysztof JaƄski voert het project uit dat medegefinancierd wordt door Europese fondsen met als titel "Implementatie van innovatieve drukproducten in KOLUMB".

Het doel van het project is innoverende drukprodukten op de markt te brengen, die het vermogen tot zelfreiniging hebben.

De uitvoering van het project zal ook bijdragen tot:

- verhoging van de innovativiteit van het bedrijf door de implementatie van onderzoeksresultaten,
- verhoging van het concurrentievermogen van het bedrijf op de nationale en internationale markt,
- het gebruik van onderzoeksresultaten in de bedrijfspraktijk te vergroten.

De totale waarde van het project bedraagt PLN 6.420.600,00 waaronder een bijdrage van de Europese Fondsen ten belope van PLN 2.352.000,00