ISO

Beheersysteem
ISO 9001-2000

Maximalisatie van de kwaliteit en tegelijkertijd maximalisatie van het concurrentievermogen.

Het in 2006 ingevoerde kwaliteitsbeheersysteem voldoet aan de eisen van de internationale ISO 9001:2000-norm die onder meer de volgende specifieke taken voor onze organisatie specificeerde:

- voortdurende verbetering van het kwaliteitsbeheersysteem
- voortdurende verbetering van werknemers
- klanttevredenheidsonderzoek
- het uitvoeren van interne audits en managementbeoordelingen
- betrokkenheid van alle werknemers en leveranciers bij het bereiken van de gestelde
kwaliteitsdoelstellingen

Het resultaat van het strikte kwaliteitscontrolebeleid is een klachtenpercentage van ongeveer 1 promille per jaar!